درباره  مدرسه

حلقه های مفقوده بین سه جزیره دانشگاه، بازار و دولت و قوانینش یکی از عوامل موثر در ناکارآمدی منابع انسانی و به تبع آن بهره وری پایین در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ گردیده است که این پل ارتباطی در دهه های اخیر در کشورمان جز در قالب استخدام با ضریب خطای بالاو تحمل دوران آموزش، پرورش توانایی های فردی و گروهی که خود مستلزم تحمیل هزینه های سنگین به سازمان ها می گردد ایجاد گردیده است لذا برآن شدیم تا فارغ از هرگونه علم و تجربه وارداتی و غیرکاربردی نسبت به انتقال و مدیریت دانش و تجربه بومی خود که حاصل دو دهه کار مشاوره و نظارت بر 400 سازمان بزرگ و کوچک با فرهنگ بومی و ایرانی حاصل گردیده همت گماریم.

مدرسه مالی روشنگران با تفکر مدیریت بومی و کاربردی و نهادینه کردن دانش توام با مهارت امروز با طراحی دوره های ذیل در نقش یک مکمل در کنار هلدینگ مشاوره ای روشنگران سحر در تلاش است تا سهمی کوچک در راستای رونق و توسعه فرهنگ اقتصادی و مالی ایجاد نماید.

مزیت ها:

  • مجری قوانین روز و الزامات کسب و کار در حوزه مدیریت.قوانین >مالی و توسعه بازار هدف
  • سرعت و سهولت: ارائه خدمات در کوتاه ترین زمان ممکن
  • قیمت: دریافت خدمات بدون انعقاد قراردادهای عریض و طویل
  • پشتوانه حرفه ای: مدرسه مالی روشنگران به عنوان پشتوانه های حرفه ای همراهی همیشگی با کسب و کارها
  • ارزشمندی خدمات: با توجه به رویکرد کاربردی و مشتری مداری افزایش منافع مشتریان در برابر هزینه ها
  • کادر مدیریتی، تخصصی و اجرایی توانمند
  • عضویت اساتید و مشاورین مجرب دانشگاه و خبرگان حوزه آموزش

چشم انداز:

مبدل شدن به یک مرجع آموزشی در کشور در حوزه الزامات کسب و کار با ارائه آموزش های تکمیلی در راستای برقراری ارتباط مناسب بین دانش و مهارت

ماموریت:

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت وبلند مدت به صورت حضوری .آنلاین و بستهای مجازی غیر حضوری به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت های علمی و تخصصی افراد و سازمان ها