سبد خرید 0

قانون تجارت، قواعد و مقررات در زمينه حقوق تجارت است. حقوق تجارت، مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتي حاکم است. مقررات مربوط به شرکت های تجاری، بسيار گسترده و فني است؛ همچنين بخش های زیادی از این مقررات مشخصاً به وظایف قانوني مدیران، ضمانت اجرای حقوقي و کيفری تخلف پرداخته است. عدم آشنایي با این موضوع مي تواند هزینه های زیادی را برای شرکت ها و مدیران به وجود آورد.

این دوره، مدیران شرکت های تجاری را با فرآیند تشکيل، ثبت اداره، ادغام و انحلال شرکت های تجاری آشنا مي کند تا در این راستا، ریسک های حقوقي کمتری را متحمل شوند. همچنين برای سایر علاقه مندان به ویژه سهامداران و پرسنل شرکت های تجاری که نسبت به تصميمات مدیران ذینفع هستند؛ مطالب این دوره مي تواند مفيد باشد.

مدت دوره: 16 ساعت

  • انواع شرکت ها و مسئوليت مدني و جزائي مربوط به شرکت
  • انحلال و تصفيه
  • مراحل و شرایط ثبت
  • شرح وظایف و حقوق متقابل سهامداران، هيئت مدیره و مدیر عامل
  • ماهيت جلسات مجمع و تصميمات خروجي
  • وظایف مدیر عامل و هيئت مدیره
  • مسئوليت حقوقي مدیر عامل در مقابل سهامداران، و سایر مدعيان حقيقي و حقوقي
  • چگونگي پيشگيری موارد و مشکلات حقوقي
  • ارائه یک مدل حقوقي بعنوان الگوی مدیریت حقوقي سازمان با رویکرد پيشگيرانه
  • اسناد تجاری
  • حقوق معاملات بين المللي
 • فارغ التحصیل DBA مدیریت مالی
 • مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مشاوره مالی و مدیریت روشنگران سحر
 • موسس و رئیس هیات مدیره مدرسه مالی و مدیریت روشنگران
 • مشاور قوانین کسب و کار، حسابداری مالی و حسابداری مدیریت برای بیش از 600 شرکت در چندین سال مالی متفاوت
 • مشاور قوانین مالیات های مستقیم و ارزش افزوده و استانداردهای حسابداری
 • مشاوره در زمینه استقرار سیستم های بهای تمام شده و بودجه
 • مشاوره در زمینه حسابرسی داخلی و عملیاتی
 • مشاوره در زمینه تامین مالی در سازمانها
 • مشاور قوانین کار و تامین اجتماعی
دکتر هادی اکبری
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://malisho.ir/?p=3095
Call Now Button
لیست علاقه مندی ها 0