دوره های آموزشی سازمانی

آموزش‌های سازمان محور : اکثر سازمان‌ها جهت ارتقا بهره‌وری و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی خود در فرایند جانشین‌پرورری و شایسته سالاری نیازمند آموزش و به‌روزرسانی دانش کاربردی می‌باشد.

تبهر متناسب با درخواست هر سازمان یا صنعت از آموزش‌های عمومی و یا تخصصی؛ دوره آموزشی را طراحی و به روش‌های کاربردی برگزار می‌نماید.

مراحل برگزاری دوره آموزشی ویژه سازمان‌ها:

  1. تکمیل فرم درخواست دوره آموزشی در سایت
  2. مشاوره آموزشی توسط مدیر آموزش تبهرجهت نیاز سنجی 
  3. ارسال پروپوزال دوره درخواستی
  4. در صورت لزوم برقراری جلسه حضوری جهت معرفی دوره و اساتید
  5. هماهنگی، زمانبندی و مشخص نمودن نحوه برگزاری
  6. اجرای دوره آموزشی و ارائه گواهینامه حضور در دوره