نمایش دادن همه 6 نتیجه

دوره تربیت کارشناس هزینه یابی

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
دوره تربیت کارشناس هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC و بودجه ریزی عملیاتی دوره ای است مهارتی که شرکت کنندگان پس از
شروع دوره : 1 اسفندماه 1400 - مدت دوره 40 ساعت
1
2,500,000 تومان

دوره آموزشی آشنایی با مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
دوره آموزشی آشنایی با مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک مدت دوره : 12 ساعت
شروع دوره : اسفندماه 1400 - مدت دوره 12 ساعت
0
900,000 تومان

دوره آموزشی کارشناس فروش و بازاریابی

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
دوره آموزشی کارشناس فروش و بازاریابی 15 ساعت
شروع دوره : اسفندماه 1400 - مدت دوره 15 ساعت
0
700,000 تومان

دوره اصول و فنون مذاکره

حضوری و مجازی
بدون امتیاز 0 رای
 دوره اصول و فنون مذاکره 20 ساعت
شروع دوره : آذرماه - مدت دوره 20 ساعت
0
رایگان!

دوره آشنایی با دیپلماسی اقتصادی

حضوری و مجازی
بدون امتیاز 0 رای
 دوره آشنایی با دیپلماسی اقتصادی 20 ساعت
شروع دوره : آذرماه - مدت دوره 20 ساعت
0
رایگان!

دوره تفکر سیستمی

حضوری و مجازی
بدون امتیاز 0 رای
 دوره تفکر سیستمی 20 ساعت
شروع دوره : آذرماه - مدت دوره 20 ساعت
0
رایگان!