درباره من

دکتر هادی اکبری متولد سال 1359

آدرس پستی:

تهران، میدان هفت تیر ، ابتدای بزرگراه مدرس، نبش خیابان زهره، پلاک 65 واحد 3

ایمیل:

Akbari_rcg1@yahoo.com

تلگرام:
شماره تماس:

ماموریت و بیوگرافی

دکتر هادی اکبری دارای مدارك حرفه اي و دانشگاهی شامل :دکتری حرفه ای DBA مدیریت از موسسه آموزش آزاد بهار – دکتری حرفه ای DBA حسابداری از انجمن حسابداری ایران – دکتری حرفه ای DBA با گرایش مالی ، اداري و حسابداري مورد تائید وزارت علوم و تحقیقات و نوآوري – دکتری حرفه ای DBA  با گرایش مالی ، اداری و حسابداری موردتایید وزارت علوم ، تحقیقات و نوآوری – دکتری حرفه ای DBA ( دکترای مدیریت پیشرفت کسب و کار ) از TUV WORLD تحت اعتبار  BRITA انگلستان – کارشناسی ارشد MBA ( مدیریت کسب و کار ) از TUV WORLD تحت اعتبار  BRITA انگلستان – لیسانس حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی  و …

مهارت ها

توانمندی ها 100%
تجربیات اجرایی 100%
سوابق علمی و آموزش 100%

ارسال پیغام

  دوره های آموزشی من

  !

  هیچ مطلبی یافت نشد

  متاسفیم، مطلبی مرتبط با جستجوی شما پیدا نشد.

  توانمندي ها :

  1. طراح و ایده پرداز در طراحی و باز آفرینی سازمان ها با استفاده از دانش حسابداري مدیریت
  2. تحلیل گر وضعیت سازمان ها تا نقطه ورشکستگی
  3. معمار مالی سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي
  4. طراح آیین نامه ها و دستورالعمل هاي مالی؛ اداري با رعایت کلیه قوانین و مقررات قانونی
  5. تحلیل گر صورت هاي مالی و مسائل مالی سازمان ها و ساختار سرمایه آن ها
  6. مشاور و مدرس قوانین کار و تامین اجتماعی
  7. مشاور و مدرس مجموع قوانین مالیات هاي مستقیم و ارزش افزوده و استانداردهاي حسابداري
  8. مشاور و مدرس در استقرار سیستم هاي بهاي تمام شده و بودجه
  9. آشنایی کامل و تسلط به نرم افزار کامفار 3 و تهیه طرح توجیهی / اقتصادي به کمک این ابراز

  تجربیات اجرایی :

  1. مدیر پروژه هاي شرکت مشاوره مالی روشنگران سحر از مهرماه 1394 تا کنون
  2. مدیر عامل شرکت مشاوره مالی روشنگران سحر از سال 1392 الی مهرماه 1394
  3. مدیرعامل و مدیرپروژه ها شرکت مشاوره مالی روشنگران سحر از سال 1380 الی 139
  4. حسابداري پیمانکاري شرکت قاره سبز از سال 1379 الی 138
  5. حسابدار شرکت مهرگان پهنه از سال 1378 الی 137

  سوابق علمی/آموزشی :

  تدریس

  1. مدرس مباحث تخصصی مالی و مالیاتی در مرکز آریانا از سال 138
  2. مدرس مباحت تخصصی مالی و مالیاتی در مدرسه مالی روشنگران از سال 139

  فهرست مقالات منتشر شده

  – روزنامه ایران

  1. نظام بانکی در مسیر سخت تفکیک منابع ( 1387/04/01 )
  2. رسیدگی به اختلافات مالیاتی به روز شد ( 1387/04/02 )
  3. دردسرهاي جدید بانک ها ( 1386/11/20 )
  4. مالیات بر ارزش افزوده قانون شد ( 1387/03/05 )
  5. یک گام در اجراي اصلاح ساختار بودجه ریزي ( 07/09/1387 )
  6. بانک ها در مسیر فروش املاك اضافی ( 1387/03/13 )

  -روزنامه آفرینش:

  1. بی مهري صندوق مهر رضا به کارآفرینان ( 1386/06/27 )
  2. به بهانه خانه تکانی سازمان امور مالیاتی ( 1386/05/27 )
  3. سازمان تامین اجتماعی یا بنگاه اقتصادي ( 1386/07/18 )
  4. نظام مالیاتی در انتظار تحول واقعی ( 1387/03/20 )
  5. اوضاع تامین کنندگان قطعات خودرو پس از 4 سال اجبار در کاهش قیمت ( 1386/04/26 )

  عضویت ها :

  • باشگاه مدیران توانمند از سال 1392
  • انجمن حسابداري مدیریت ایران از سال 1382
  • انجمن مدیریت منابع انسانی ایران از سال 1387
  • انجمن مدیران مالی حرفه اي از سال 1388
  • انجمن حسابداري ایران از سال 1387
  • انجمن حسابداري خبره ایران از سال 1380
  • انجمن مدیریت پروژه ایران از سال 1387
  • انجمن حسابرسان داخلی ایران از سال 1393
  • انجمن مهندسی مالی از سال 1391
  • انجمن آینده نگري ایران از سال 1388
  • انجمن مشاوران مدیریت ایران از سال 1382
  • انجمن مدیریت ایران از سال 1382
  • انجمن علوم مدیریت ایران از سال 1387
  • انجمن تحقیقات بازاریابی ایران از سال1387
  • انجمن اقتصاددانان ایران از سال 1392

  مدارك حرفه اي و دانشگاهی :

  • دکتري حرفه اي DBA مدیریت از موسسه آموزش آزاد بهار
  • دکتري حرفه اي DBA حسابداري از انجمن حسابداري ایران
  • دکتري حرفه اي DBA با گرایش مالی ، اداري و حسابداري مورد تائید وزارت علوم و تحقیقات و نوآوري
  • دکتري حرفه اي DBA ( دکتری حرفه ای کسب و کار ) ازTUV تحت اعتبار BRITA انگلستان
  • کارشناسی ارشد MBA ( مدیریت کسب و کار ) از ازTUV تحت اعتبار BRITA انگلستان
  • گواهینامه های دوره مدیریت اجرایی :
  1. گواهینامه آموزشی از آکادمی بین المللی QAL به زبان انگلیسی
  2. گواهینامه آموزشی از آکادمی بین المللی BCI تحت اعتبار British certification inc.
  3. گواهینامه آموزشی از آکادمی بین المللی ANCCP
  4. گواهینامه آموزشی از آکادمی بین المللی Aliance کانادا به زبان انگلیسی
  5. گواهینامه آموزشی از آکادمی بین المللی Oxford cert به زبان انگلیسی
  6. گوهینامه مدیریت اجرایی موسسه آموزش عالی آزاد بهار
  7. گواهینامه مدیریت بازاریابی موسسه آموزش عالی آزاد بهار
  8. گواهینامه مدیریت اجراییدانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  9. گواهینامه مدیریت پیشرفت مالی اداری موسسه آموزش عالی آزاد بهار
  10. گواهینامه مدیریت حرفه ای کسب و کار بنیاد آموزش مجازی ایرانیان ( ایباما )
  • لیسانس حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی
  • گواهینامه CIMA فارسی مرکز آموزش حسابداران خبره
  • گواهینامه پیش بینی و پیش گیري از ورشکستگی انجمن حسابداري ایران
  • گواهینامه مدیریت مالی و سرمایه گذاري دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران
  • گواهینامه تهیه صورت جریان وجه نقدمرکز آموزش حسابداران خبره
  • گواهینامه دوره مدیریت ریسک مالی دانشگاه صنعتی شریف
  • گواهینامه Comfar III
  • گواهینامه Comprehensive project managment work shop Based on PMBOK ( june 2010 )
  • گواهینامه پیاده سازي مدیریت دانش توسط اعضاي سازمان MAKE در دانشگاه صنعتی شریف
  • گواهینامه doctor of business Administration
  • گواهینامه Training Course Certificate
  • گواهینامه Master of Business Administration
  • گواهینامه دوره مدیریت پروژه :
  1. گواهینامه آموزش از آکادمی بین المللی QAL به زبان انگلیسی
  2. گواهینامه آموزشی از آکادمی بین المللی ALIANCE کانادا به زبان انگلیسی
  3. گواهینامه آموزشی از آکادمی PMP ایران
  • گواهینامه دوره آشنایی با زبان گردشگري تجاري توسعه پذیر براي حسابرسان XBRL
  • گواهینامه اصول و تکنیک هاي امکان سنجی فنی و اقتصادي پروژه ها
  • گواهینامه آشنایی با قانون کار
  • گواهینامه آشنایی با قانون تامین اجتماعی
  • گواهینامه دوره جامع اعتبارات اسنادي LC
  • گواهینامه گزارشگري مالی بین المللی با رویکرد آمادگی آزمون ACCA Dip – IFR
  • گواهینامه دوره حسابرسی عملیاتی انجمن حسابرسان داخلی ایران
  • گواهینامه مدیریت پیشرفته استراتژیک موسسه آموزش عالی آزاد ترجمان علوم تهران
  • گواهینامه ISO 9901 : 2015 Requirements
  • گواهینامه مدیریت تداورم کسب و کار
  • گواهینامه Professional Of Business Managment ( مدیریت حرفه ای کسب و کار )